Jak wygląda lekcja?

Lekcje trwają 45, 60, 90 lub 120minut, w zależności od wieku ucznia. Odbywają się raz w tygodniu. Lekcje dla przedszkolaków z Bratka prowadzimy aż 5x w tygodniu.

Podczas lekcji używamy tylko angielskiego!

Dzięki nauce w małych grupach i świetnie przygotowanym nauczycielom, możemy dobierać metody w zależności od potrzeb grupy. Pracujemy metodami takimi jak CLIL – Content and Language Integrated Learning, Natural Approach, Total Physical Response, Spiral Learning, Direct Metod. Taki warsztat umożliwia nam dopasowanie się do każdego typu ucznia – i wzrokowca, i słuchowca i kinestetyka!

Zbudowałyśmy jeden z największych zbiorów pomocy dydaktycznych na Pomorzu. Wybuchy śmiechu to nic niezwykłego podczas naszych zajęć. Mamy również czas na eksperymenty, wspólne gotowanie, odkrywanie tajemnic przyrody, grywalizację, panele dyskusyjne, przygotowanie do egzaminów, a to wszystko wyłącznie po angielsku. Na zajęciach nie używamy języka polskiego.

Naprzemienność aktywności pozwala nam uniknąć nudy, a kreatywne nauczanie angażuje studentów do podejmowania wyzwań, niezależnie od wieku.

Praca w książce to maksymalnie 1/3 czasu zajęć, w wypadku młodszych uczniów praca z podręcznikiem stanowi kilka procent lekcji. Stawiamy na ruch, zabawę, mówienie.

Siedzenie przy wspólnym stole – tylko podczas pracy w książkach.

Jeśli pozwala na to pogoda, lekcje odbywają się w ogrodzie lub na tarasie.

Starsi uczniowie wraz z nami przygotują się do testów i matury.

Młodsi uczniowie biorą udział w rozśpiewanych i roztańczonych zajęciach multisensorycznych.

Juniorzy z grup Young uczą się z nami czytać oraz pisać po angielsku.

W kalendarz zajęć wplatamy lekcje kulturowe.

Nie uczymy się na pamięć, unikamy teorii! Uczymy tak, jak języka ojczystego.