Płatności

Płatności należy dokonywać na poniższe konto.

Fun School
ul. Derdowskiego 3
82-200 Malbork

Idea Bank
21 1950 0001 2006 0066 8132 0003

Opłaty wpisowe: tytuł przelewu:
„nazwisko i imię ucznia, opłata wpisowa”

Opłaty miesięczne za zajęcia: tytuł przelewu:
„nazwisko i imię dziecka, miesiąc……….