A jeśli np. z powodu pandemii nie można prowadzić lekcji?

Wtedy pracujemy w systemie on-line, który znamy od podszewki. Jesteśmy przygotowane do pracy on-line i przeszłyśmy odpowiednie szkolenia. W ten sposób uczymy zarówno dzieci młodsze, jak i starsze, a nauczyciel łączy się z uczniami na żywo, na pełne, interaktywne lekcje, do których wystarczy laptop lub tablet z wbudowaną kamerą. Podczas lekcji on-line również gramy, śpiewamy i tańczymy, rysujemy, a ze starszymi realizujemy materiał tak, jak na lekcji w naszej szkole.