Czy lekcje przepadają, gdy dziecko jest chore?

Jeśli Twoje dziecko było nieobecne na zajęciach, możesz poprosić nauczyciela grupy lub nasz sekretariat o odrobienie lekcji w innej grupie na tym samym poziomie. Wtedy podamy Ci dzień i godzinę zajęć.  Zwykle 2 razy do roku organizujemy też dodatkowe zajęcia, które pozwolą odrobić nieobecności.  Jeśli to nauczyciel choruje, wtedy organizujemy zastępstwo lub umawiamy się z Wami na termin odrabiania, który pasuje wszystkim z grupy. Nie zwracamy opłat za pojedyncze lekcje, na których uczeń się nie pojawił.