120 minut

CEFR: A2-C2

Teensy to poważna i liczna grupa naszych uczniów. Na dwugodzinnych zajęciach szlifujemy speaking, listening, writing, grammar – wszystkie elementy, które mogą sprawiać kłopot, a są niezbędne do płynnej znajomości angielskiego. Nad grupami Teens czuwają wykwalifikowani pedagog i metodyk, a nauczyciele grup posiadają dodatkowe kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Od 8 do 12 osób w grupie – w zależności od decyzji metodyka.

Miesięczny koszt zajęć:  210zł