Zespół

Image
Martyna Zalewska
Dyrektor, Nauczyciel - Wszystkie grupy wiekowe
Image
Sandra Niedzielska
Nauczyciel - Grupy starsze
Image
Justyna Szysler
Nauczyciel, Metodyk - Grupy młodsze
Image
Magdalena Paprocka
Administrator - Asystenka Dyrektora
Image
Izabela Uniatycka-Haak
Nauczyciel - Grupy młodsze